با ما تماس بگیرید

0799202132

Mathematics Class 6

Mathematics Class 6
مدت دوره
1 ساعت
تعداد فراگیر
5176 نفر
تعداد فصل ها
1 فصل
تعداد جلسات
5 جلسه
 
بسته است

توضیحات دوره

جلسات دوره

11-page (38-42)
12- page (42-44)
13- page (44-48)
14- page (48-52)
15- page (52-54)
اساتید دوره
توجه: استادی برای این مضمون ثبت نشده است.

نظرات

برای قسمت نظرات وارد شوید